تبلیغات

سلام
میگن یك تصویر از هزار كلمه هم گویا تره

برای تبادل بنر به دلیل مكانی كه ما برای بنر ها در نظر گرفتیم و شما هم آن مكان را دیده اید بنر شما حتما باید به صورت عمودی باشد.*****************************************************

كد بنر ما

*************************************************************

كد بنر ما به صورت افقی